Musikalitet i styrerommet

noter og bok på piano

Hva kan vi lære av musikken? Hvordan virker musikken på hjernen? Professor Stefan Kølsch, verdensledende forsker på musikk og hjernen, innledet med dette tema til en konsert med Bergen Filharmoniske Orkester. Han stilte blant annet spørsmålet; Hva gjør musikalske overraskelser behagelige for oss? Han beskrev videre at svaret ligger i den fine balansen mellom forutsigbarhet og overraskelser. Kanskje var det derfor Beethovens syvende symfonis vakre, forutsigbare og enkle 2. sats i ukens konsert gjorde så godt akkurat nå – i denne uforutsigbare verden. 


Hvordan står det til med musikaliteten i styrerommet? Klarer vi å oppnå den gode balansen av forutsigbarhet og overraskelser? Hva skal til for å håndtere overraskelsene på en god måte? Er det også her forutsigbarheten som utgangspunkt er løsningen? Forutsigbarheten i styrerommet bygger gjerne på opparbeidet tillit og stabilitet. Kanskje er det ønskelige en jevn tilflyt av nye impulser, men også en betydelig grad av kontinuitet og forutsigbarhet for å kunne ta imot og dra nytte av de nye impulsene.

Les mer om paralleller mellom musikk og arbeidsliv: Kunsten å forenkle det komplekse, Fokuser og levér!