Kunsten å forenkle det komplekse

I et tidligere innlegg reflekterte jeg over hvordan Beethovens syvende symfonis vakre, enkle 2. sats gjorde så godt akkurat nå i denne komplekse verden. 

Det slår meg ofte hvordan det enkleste i musikken ofte er det vakreste og mest gripende.  Men det enkle er ofte vanskelig å få til, som et presist notat, en treffende og lett forståelig presentasjon, eller en tydelig strategi for virksomheten. Spesielt når tema gjerne er komplisert og sammensatt. Det ligger ofte mye jobb bak en enkel fremstilling. Selv om noen synes å være naturbegavede i å fremstille komplekse saker på en enkel måte, slik enkelte av våre anerkjente komponister var naturbegavede i å skape den vakreste musikken basert på det enkle. Hvordan «komponere» det enkle og treffende i dagens komplekse bilde? Og hvor avgjørende er «dirigentens» rolle?

Svaret inkluderer evnen til å løfte blikket, fokusere og prioritere. Styrets evne til å bistå daglig leder i gode strategiprosesser, og videre i nettopp å fokusere og prioritere, kan ha avgjørende betydning for bedriftens utvikling og resultatoppnåelse. Den samme betydning kan en dyktig coach eller mentor ha, for eiere og ledere samt for deg som privat person. Ved å tilføre ulike perspektiv og å løfte blikket, kan det komplekse bilde forenkles og det vesentlige trekkes frem og gis fokus. Deretter handler det om kunsten å prioritere det essensielle, og først da begynner prosessen med å forenkle det komplekse å virkelig gi resultater. Det gjør i tillegg godt for både mestring og harmoni.