Hvordan bli bedre på å prioritere? Schedule the «big rocks» first!

steiner i solnedgang

Starten av året, eller overgangen til en ny hverdag som mange kan oppleve i disse tider, er en god tid å legge planer og få klarhet i prioriteringer. For bedriftens ledelse og styre er det gjerne nå tid for fornyet eller justert strategiarbeid, og i mine coach oppdrag har vi fokus på verdiforankring og overordnede målsetninger. 

Da tenker jeg alltid på paradigmeskiftet i historien til Franklin Covey «schedule the big rocks, don’t sort the gravel»; Plasserer du «the big rocks», det vil si de viktigste prioriteringene først får du alltid plass til hverdagsoppgavene («the gravel») innimellom, men ikke omvendt! Det kan være lettere sagt enn gjort ettersom «the gravel» pleier å haste og dermed er lett for at man fokuserer på, på bekostning av å gi tid og energi til «the big rocks». En annen utfordring er at en gjerne ikke har identifisert «the big rocks». Dette er det viktig å få klarhet i først enten det gjelder strategiarbeid, etablering av overordnede målsettinger eller ved kartlegging av verdier.

Er du som privatperson bevisst dine «big rocks», altså dine viktigste prioriteringer? Passer du på at de kommer på plass i kalenderen først? Passer du på bedriftens strategiske «big rocks», og setter du som leder KPI-er som sørger for at de blir prioritert? Og er du som styreleder bevisst «the big rocks» til selskapet når styreplanen, årshjulet og styremøtets agenda fastsettes? 

Et annet nyttig verktøy for prioritering av oppgaver er Eisenhowers prioriteringsmatrise som skiller viktig vs. ikke viktig og haster vs. haster ikke. Her gjelder det å holde seg mest mulig i kvadrant 2; det som er viktig men som ikke haster. De oppgavene er gjerne i tråd med de overordnede målene, og det er her det gir mest mening og best verdi å jobbe (Mer om å skape mest verdi av tiden din: Fokuser og levér!).

En erfaren mentor eller coach kan bistå deg ved hjelp av ulike verktøy til å identifisere og bli ekstra bevisst på å prioritere «the big rocks» eller det viktigste først, for deg selv eller for bedriften du eier eller leder. I tillegg bistår denne deg i å etablere en arbeidsmetodikk som sørger for at prioriteringen vedvarer, noe som skaper både harmoni og solid fremgang i tråd med mål og verdier.