Når kan Advisory Board være nyttig

Advisory Board har ofte sin naturlige plass i familieeide bedrifter og gründerbedrifter som har behov for kvalifiserte rådgivere, og der styret fremdeles primært består av eierne av bedriften. I et Advisory Board står man friere i forhold til de formelle rammene som settes for styrearbeidet. Det kan være nyttig for eiere og ledere som ønsker å ta inn perspektiver utenfra, det være seg på konkrete tema eller i spesielle faser av bedriftens liv, uten derved å måtte rokke ved den formelle styringen av virksomheten. Advisory Board gir typisk strategisk sparring og spisset rådgivning, og har ingen formell stemmerett.

Slik jobber jeg med Advisory Board

Jeg bidrar til å delta i, men også å etablere, hensiktsmessig Advisory Board for deg som eier eller leder. Mine oppdrag har typisk vært initiert av ledere og gründere, samt eiere av familieeide bedrifter. Advisory Board kan også benyttes av styre, der det er ønskelig. Jeg er nøye med at roller og kommunikasjon er tydelig avklart, gjerne i en avtale der mandat fremgår. Det har vært med å sikre at det har vært både utfyllende og verdiskapende å benytte Advisory Board. Jeg har typisk bidratt med relevant fagkompetanse og bransjeerfaring, strategiske betraktninger, samt vært med å profesjonalisere styrets arbeid inkludert å identifisere kvalifiserte eksterne styremedlemmer.  

Resultater du kan oppnå ved Advisory Board

  • Spisset strategi og derigjennom styrket bedriftens grunnlag for å lykkes.
  • Mestring og engasjement hos nye eiere ved generasjonskifter i familieeide bedrifter basert på skreddersydd rådgivning.
  • Akselerert fremdrift i gründerbedrifter på bakgrunn av tilgang til relevant kompetanse og erfaring. 
  • Kompetanseløft hos deg som leder eller eier i tider med raske skift og behov for nye perspektiver og økt kunnskap.

Birthe Cecilie Lepsøe sitter i sofaen

Referanse

«Birthe har en sjelden kombinasjon av faglig styrke innenfor tradisjonell finans og mer typiske coaching og mentoring disipliner. Dette sammen med hennes evne til å observere og tilpasse formen til konteks, gjør at hun er en verdifull bidragsyter som rådgiver og Advisory Board medlem, såvel som styremedlem og mentor. Jeg har personlig hatt gleden og nytten av sparring med henne i oppbyggingen av egen styreportefølje, og også arbeidet sammen med henne for å utvikle et felles konsept for Advisory Board. Jeg opplever at vi har utfylt hverandre svært godt i slike sammenhenger, og jeg er åpen for å ta Advisory Board oppdrag sammen med henne også fremover.»

Katrine Trovik

Katrine Trovik, Advisor & Board Professional


Flere referanser