«Birthe var styremedlem i Sparebank 1 SR-Bank ASA fra 2008-2020, der jeg var styreleder fra 2016. I den tiden vi jobbet sammen var Birthe også leder for Revisjonsutvalget. Styreverv i bank er krevende og omfattende verv, med store krav til kunnskap om finansielle, risikomessige og regulatoriske forhold. 

Birthe var alltid godt forberedt, samt fokusert og engasjert i møtene. Hun evnet raskt å sette seg inn i bredden av informasjon som et bankverv krever. Hennes erfaring fra næringslivet, og spesielt fra kapitalintensive virksomheter og finans, var god kompetanse å trekke på. Hun hadde fokus på det essensielle, gode refleksjoner og spørsmål, og delte av sin erfaring der denne kunne komme til nytte. Hun har en profesjonell tilnærming til styrearbeidet koblet med gode menneskelige egenskaper som bidro til et godt samarbeid og atmosfære innad i styret som kollegium, samt med konsernsjef og administrasjon. Birthe var alltid «på» i forhold til hendelser og begivenheter som kunne påvirke banken, og fulgte proaktivt med også utenom fastsatte møter. I sum er Birthe et meget kompetent og reflektert styremedlem, og jeg vil anbefale henne for fremtidige styreverv i børsnoterte så vel som unoterte selskaper.»

Dag Mejdell

– Dag Mejdell, Styreleder i bl.a. Sparebank 1 SR-Bank ASA og Norsk Hydro ASA


«Vi var i en kritisk fase for selskapet da Birthe kom inn som mentor. Hun var veldig dyktig til å analysere og prioritere, og jobbet tett med oss når det gjaldt fremdrift innen særlig finans og profesjonalisering. Vi fikk konkret hjelp og råd om selskapsbygging, kapitalinnhenting og profesjonalisering av styret. Med hjelp fra Birthe gjennomførte vi en emisjon og hentet inn midler fra Innovasjon Norge. Hun var veldig engasjert i selskapet og vi fikk tett oppfølging.

«Som person er Birthe dedikert, effektiv og profesjonell, noe som kom oss til gode. Hun delte også av personlige erfaringer knyttet til feltet og satte oss i kontakt med personer i hennes nettverk, blant annet vår nye styreleder. Samarbeidet med Birthe var avgjørende for å sikre fremdrift i selskapet.»

Kristine Askvik og Silje-Katrine Robinson

Kristine Askvik og Silje Katrine Robinson, gründere av weCare Family AS


«Alle trenger en samtalepartner om yrkeskarrieren sin. Man har godt av å stoppe opp i hverdagen og diskutere med en ekstern part om egen karriere. Mentorskap er en ypperlig måte å diskutere alt fra mindre forhold til større tema omkring karrierevei, verdivalg og personlig utvikling. 

Jeg har gjennom mentorskapet med Birthe fått god hjelp i min karriere. I våre samtaler har Birthe både utfordret meg til å tenke langsiktig og å jobbe med personlig utvikling på kort sikt. Med sin solide erfaring fra næringslivet generelt og mentorskap spesielt kan Birthe bidra til økt innsikt og bevisstgjøring. Jeg kan anbefale mentorskap gjennom Cebima på det varmeste.»

rune tovsrud

Rune Tovsrud, Banksjef BM i SpareBank 1 SR-Bank ASA

«Birthe Cecile er en kreativ pådriver med smittende positivitet og energi. Med sin faglige tyngde og erfaring er hun en konstruktiv utfordrer som det er lett å diskutere med. Hun er jordnær og løsningsorientert, og er til stor verdi som mentor for meg i en utfordrende gründer-hverdag.»

Atle Lothe, Gründer av
Offshore Power Plant AS


«Etter å ha jobbet med Birthe over flere år, har jeg opplevd verdifulle bidrag og fremgang på ulike områder. Hennes unikhet ligger i kombinasjonen av solid faglig innsikt og erfaring innen finans og selskapsstyring, ikke minst fra styrearbeid i større bedrifter, kombinert med hennes erfaring som coach og personlige egenskaper innen psykologi og mellommenneskelige relasjoner.

Birthe evner å se det store bildet, og kommer gjerne med innspill fra ulike vinkler som utvider mulighetslandskapet. Samtidig er hun flink til å avslutte øktene med trekke ting ned på et konkret nivå hvor man sikrer fremdrift med prioritering av punkter i en handlingsplan. Som eiendomsutvikler og gründer har jeg hatt stor nytte av å jobbe med henne både som mentor og coach, og etterhvert med advisory board bestående av Birthe og Katrine Trovik.

I tillegg til å bidra til profesjonell vekst, har jeg også opplevd personlig vekst gjennom hennes coaching. Livet som gründer med skaperglede (og skapertrang) kan bli krevende og intenst, og personlig coaching har for meg vært svært nyttig for å kunne prestere godt under press over lengre tid. Birthe er behagelig å jobbe med, har vært fleksibel og tilgjengelig på mine premisser, og alltid evnet til å tilpasse tjenestene etter behovet. På bakgrunn av mine erfaringer med Birthe, kan jeg på det varmeste anbefale henne for andre.»

Aleksander Meidell-Hagewick

Aleksander Meidell-Hagewick, CEO og co-grunder av Quantik AS (fintech), og eiendomsutvikler

«Birthe har en sjelden kombinasjon av faglig styrke innenfor tradisjonell finans og mer typiske coach/mentoring disipliner. Dette sammen med hennes evne til å observere og tilpasse formen til konteks, gjør at hun er en verdifull bidragsyter som rådgiver/Advisory Board medlem, såvel som styremedlem og mentor. Jeg har personlig hatt gleden og nytten av sparring med henne i oppbyggingen av egen styreportefølje, og også arbeidet sammen med henne for å utvikle et felles konsept for Advisory Board. Jeg opplever at vi har utfylt hverandre svært godt i slike sammenhenger, og jeg er åpen for å ta Advisory Board oppdrag sammen med henne også fremover.»

Katrine Trovik

Katrine Trovik, Advisor & Board Professional