Hvem kan ha nytte av coach eller mentor

De fleste ledere opplever at de trenger en mentor eller coach når de går gjennom viktige faser i sitt profesjonelle og private liv. Å ha en sparringspartner med solid forretningsmessig forståelse hjelper deg å se nye perspektiver, utfordrer deg til å vokse, og til å holde fokus på det som betyr mest for deg. En coach eller mentor vil bistå deg i å oppnå profesjonell og personlig vekst.

Slik jobber jeg som coach og mentor

Jeg skreddersyr en-til-en coaching eller mentoring for at du raskt skal kunne oppleve verdi. Jeg har få kunder, noe som sikrer deg min tilgjengelighet og det sparringsnivået en kompleks hverdag som leder eller eier krever. Primært tilbyr jeg business coaching eller mentoring, og jeg bidrar med innsikt og utfordring basert på solid forretningsmessig forståelse og erfaring. Ettersom jeg har en helhetlig tilnærming med fokus på rotårsak fremfor «symptom behandling», kommer vi dog gjerne innom områder i privatlivet også. Selvsagt på dine premisser, og med en grad av utfordring bestemt av deg. Min kunnskap om NLP og bruk av NLP-teknikker fasiliterer raske og varige endringer der det er ønskelig.

Hva du kan forvente av resultater

  • Bli bevisst dine verdier, hva som er viktig for deg, og ha fokus på det.
  • Bedre prestasjoner etter å ha gjennomført ønsket endringsarbeid.
  • Økt måloppnåelse ved bruk av effektive teknikker, etter å ha satt klare mål.
  • Kunnskap og innsikt i å finne og holde balansen i livet ditt, som vil gi styrket energi, større grad av harmoni, og overskudd til å være nyskapende
Birthe sitter ute i hagen

Referanse

«Etter å ha jobbet med Birthe over flere år, har jeg opplevd verdifulle bidrag og fremgang på ulike områder. Hennes unikhet ligger i kombinasjonen av solid faglig innsikt og erfaring innen finans og selskapsstyring, ikke minst fra styrearbeid i større bedrifter, kombinert med hennes erfaring som coach og personlige egenskaper innen psykologi og mellommenneskelige relasjoner.


Birthe evner å se det store bildet, og kommer gjerne med innspill fra ulike vinkler som utvider mulighetslandskapet. Samtidig er hun flink til å avslutte øktene med trekke ting ned på et konkret nivå hvor man sikrer fremdrift med prioritering av punkter i en handlingsplan. Som eiendomsutvikler og gründer har jeg hatt stor nytte av å jobbe med henne både som mentor og coach, og etterhvert med advisory board bestående av Birthe og Katrine Trovik.


I tillegg til å bidra til profesjonell vekst, har jeg også opplevd personlig vekst gjennom hennes coaching. Livet som gründer med skaperglede (og skapertrang) kan bli krevende og intenst, og personlig coaching har for meg vært svært nyttig for å kunne prestere godt under press over lengre tid. Birthe er behagelig å jobbe med, har vært fleksibel og tilgjengelig på mine premisser, og alltid evnet til å tilpasse tjenestene etter behovet. På bakgrunn av mine erfaringer med Birthe, kan jeg på det varmeste anbefale henne for andre.»

Aleksander Meidell-Hagewick

Aleksander Meidell-Hagewick, CEO og co-grunder av Quantik AS (fintech), og eiendomsutvikler


Flere referanser