Executive coach

Jeg skreddersyr en-til-en coaching / mentoring for at du raskt skal kunne oppleve verdi. Jeg har få kunder, noe som sikrer deg min tilgjengelighet og det sparringsnivået en kompleks hverdag som leder krever. Primært tilbyr jeg business coaching / mentoring, og jeg bidrar med innsikt og utfordring basert på solid forretningsmessig forståelse og erfaring. Ettersom jeg har en helhetlig tilnærming med fokus på rotårsak fremfor «symptom behandling», kommer vi dog gjerne innom områder i privatlivet også. Selvsagt på dine premisser, og med en grad av utfordring bestemt av deg. Min kunnskap om NLP samt bruk av tilhørende teknikker fasiliterer raskere endringer der det er ønskelig.

Flere referanser Executive coach

Cebima i samtale

Advisory Board

Jeg bidrar til å etablere, og deltar i, hensiktsmessig Advisory Board for deg som eier eller leder. Advisory Board har ofte sin naturlige plass i familieeide bedrifter og grunderbedrifter som har behov for kvalifiserte rådgivere, og der styret fremdeles primært består av eierne av bedriften. Advisory Board gir typisk innovativ rådgivning og strategisk sparring, og har ingen stemmerett. Advisory Board kan bidra med relevant fagkompetanse og bransjeerfaring, og være med å bidra til profesjonalisering av styrets arbeid inkludert å identifisere kvalifiserte eksterne medlemmer.  

Flere referanser Advisory Board

Styreverv

Jeg bringer med meg solid kompetanse spesielt innen områdene finans, strategi og virksomhetsstyring. Jeg har vel 15 års styreerfaring fra en rekke børsnoterte og privateide konsern, såvel som fra grunderbedrifter. Jeg har også lang og god erfaring som leder av revisjonsutvalg for børsnoterte bedrifter, samt medlem av Kompensasjonsutvalg og Risikoutvalg. Jeg har også deltatt på ulike styrekurs og -seminarer over en årrekke.

Flere referanse Styreverv