Min erfaring fra ulike styreverv

Med 15 års styreerfaring fra en rekke børsnoterte og privateide konsern, såvel som fra gründerbedrifter, har jeg opparbeidet verdifull styrekompetanse. Jeg har erfaring fra ulike bransjer som finans, eiendom, logistikk, fornybar energi, fintech, shipping og maritim virksomhet. Jeg har også lang erfaring som leder av Revisjonsutvalg for børsnoterte bedrifter, samt fra Kompensasjonsutvalg og Risikoutvalg. Fra min operative erfaring har jeg kompetanse spesielt innen fagområdene strategi, finans og virksomhetsstyring.

Mine bidrag i styret

  • Verdiskapende bidrag i forretnings- og strategiarbeid med utgangspunkt i sterk kommersiell forståelse.
  • Finansiell innsikt og kompetanse med erfaring fra kapitalintensive virksomheter og bransjer.
  • Sikrer god Corporate Governance basert på omfattende styrekompetanse og erfaring.
  • Ivaretar bedriftens etterlevelse av de regulatoriske myndigheters økende krav, basert på erfaring fra revisjonsutvalg.
  • Bidrar til et godt arbeidsmiljø i styret gjennom personlige relasjonsbyggende egenskaper, som igjen legger grunnlaget for å få det beste ut av styret.

Styreverv jeg er engasjert i nå

Smedvig AS – Smedvig Family Office (leder av Kompensasjonsutvalget). Belships ASA (leder for Revisjonsutvalget). Seatrans Gruppen. GCRieber Shipping ASA (leder for Revisjonsutvalget). A/S J.Ludwig Mowinckels Rederi. Nordic Halibut AS (leder for Revisjonsutvalget). ASCO Group Ltd, UK/Internasjonalt (leder for Revisjonsutvalget).

Tidligere styreverv

SR-Bank ASA (leder for Revisjonsutvalget, medlem av Kompensasjonsutvalg og Risikoutvalg). Smedvig Eiendom AS og Smedvig Capital AS. Ecofisk AS. Fjord 1 ASA (leder for Revisjonsutvalget). Grieg Internasjonal AS, Inventura AS, Askøy Kommunale Eiendoms selskap AS (styrets leder), og Green Reefers ASA. L

Birthe ser rett frem

Referanse

«Birthe var styremedlem i Sparebank 1 SR-Bank ASA fra 2008-2020, der jeg var styreleder fra 2016. I den tiden vi jobbet sammen var Birthe også leder for Revisjonsutvalget. Styreverv i bank er krevende og omfattende verv, med store krav til kunnskap om finansielle, risikomessige og regulatoriske forhold. 

Birthe var alltid godt forberedt, samt fokusert og engasjert i møtene. Hun evnet raskt å sette seg inn i bredden av informasjon som et bankverv krever. Hennes erfaring fra næringslivet, og spesielt fra kapitalintensive virksomheter og finans, var god kompetanse å trekke på. Hun hadde fokus på det essensielle, gode refleksjoner og spørsmål, og delte av sin erfaring der denne kunne komme til nytte. Hun har en profesjonell tilnærming til styrearbeidet koblet med gode menneskelige egenskaper som bidro til et godt samarbeid og atmosfære innad i styret som kollegium, samt med konsernsjef og administrasjon. Birthe var alltid «på» i forhold til hendelser og begivenheter som kunne påvirke banken, og fulgte proaktivt med også utenom fastsatte møter. I sum er Birthe et meget kompetent og reflektert styremedlem, og jeg vil anbefale henne for fremtidige styreverv i børsnoterte så vel som unoterte selskaper.»

Dag Mejdell

– Dag Mejdell, Styreleder i bl.a. Sparebank 1 SR-Bank ASA og Norsk Hydro ASA


Flere referanser